Իրավական ինֆորմացիա

Artsocks ՍՊԸ
In der Rehre 33
30457 Hannover

Գործադիր տնօրեն՝ Հայկ Սահակյան
Պետական գրանցում
Գրանցող մարմին՝  Հաննովերի տարածքային դատարան
Գրանցման համար՝ HRB 219387

ԱԱՀ ID
DE327959335

Պատասխանատվությունը՝ համաձայն Հեռարձակման մասին պետական համաձայնագրի § 55 
Հայկ Սահակյան, In der Rehre 33, 30457 Hannover

Վեճերի առցանց կարգավորում
Սույն հղմամբ՝ https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Եվրոհանձնաժողովը տրամադրում է վեճերի լուծման առցանց հարթակ, որը սպառողները կարող են օգտագործել վեճը լուծելու համար: Հղմամբ նաև կգտնեք վեճերի լուծման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ։

Վեճերի արտադատարանական կարգավորում

Մենք պարտավոր չենք և չենք ցանկանում մասնակցել գնորդի հետ վեճի կարգավորմանը դատարանում։